Chuyên mục: Dự án

Xử lý nước thải Khu Công nghiệp Kenmark – Hải Dương

Công ty TNHH Môi trường Vinaxanh đã tư vấn thiết kế và xây dựng trạm xử lý nước thải công nghiệp tại KCN Kenmark – Hải Dương với công suất 1720m3 ngày đêm, thành phần nước thải công nghiệp được tiếp nhận từ các hoạt động của các nhà máy trong khu. Chủ đầu tư – Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát là công ty con của một tập đoàn đa nghành lớn tại Việt Nam (Tập đoàn An Phát).

Trạm cử lý nước thải khu dân cư tập trung – Công suất 1500m3

Trạm xử lý nước thải khu đô thị – công suất 1500m3  đang thi công tại Tây Nam Sách, Hải Dương Hiện nay do sự phát triển của xã hội và nhu cầu của người dân các khu đô thị, khu dân cư tập trung, các khu chung cư ngày càng xây mới nhiều. Pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam cũng ngày càng trặt trẽ hơn do sự ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân. Cho nên kèm theo đó là các hệ thống xử lý nước thải…

Xử lý nước thải khu đô thị – Kèm theo Trung tâm thương mại

Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị (kèm theo trung tâm thương mại) là một loại hình nước thải khá đặc biệt. Nước thải được tiếp nhận bởi hai nguồn chính là nước thải khu đô thị có lưu lượng lớn và nồng độ COD và BOD thấp Nitơ và Amoni trung bình và nước thải từ trung tâm thương mại lưu lượng lớn và nồng độ COD, BOD, N tổng, NH3, SS, TSS cao, ngoài ra nước thải trung tâm thương mại có kèm theo dịch vụ ăn uống thì hàm lượng dầu mỡ rất cao.

Do tính chất đặc thù của loại hình này, đơn vị tư vấn thiết kế phải đủ năng lực và đã từng thi công hệ thống tương tự mới tư vấn đầy đủ và tiết kiệm chi phí đầu tư lẫn chi phí vận hành của hệ thống sau này…

Xử lý nước thải khu đô thị

Hiện nay cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội ngày càng nhiều các khu đô thị và chung cư + trung tâm thương mại (khu dân cư tập trung) được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của người dân lên vấn đề nước thải khu đô thị, khu chung cư và trung tâm thương mại là một vấn đề khá nổi cộm, vì theo quy định của Nhà nước tất các nước thải của các khu dân cư tập trung đều phải được xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thu gom nước thải Thành phố hoặc thải trực tiếp ra môi trường.

Đặc điểm của nước thải khu dân cư tập trung là nước thải sinh hoạt có các chỉ số ô nhiễm như COD; BOD thấp nhưng nồng độ Ni tơ Tổng và Amoni, coliform cao. Ngoài ra lưu lượng phát sinh nước thải rất lớn từ 50-75 lít/người/ngày tùy theo phân loại vào khu đô thị và khu chung cư.

Hotline: 0966.873.866

Contact Me on Zalo