Chuyên mục: Giải pháp

Xử lý nước thải khu đô thị – Kèm theo Trung tâm thương mại

Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị (kèm theo trung tâm thương mại) là một loại hình nước thải khá đặc biệt. Nước thải được tiếp nhận bởi hai nguồn chính là nước thải khu đô thị có lưu lượng lớn và nồng độ COD và BOD thấp Nitơ và Amoni trung bình và nước thải từ trung tâm thương mại lưu lượng lớn và nồng độ COD, BOD, N tổng, NH3, SS, TSS cao, ngoài ra nước thải trung tâm thương mại có kèm theo dịch vụ ăn uống thì hàm lượng dầu mỡ rất cao.

Xử lý nước thải Khu Công Nghiệp (KCN)

Giải pháp về xử lý nước thải Khu công nghiệp đầu tiên cần tính đến lưu lượng hàm lượng nước thải trong KCN xem lưu lượng đáp ứng tối đa của khu CN là bao nhiêu, trong KCN thu hút đầu tư những ngành gì và có thể xả ra những chất thải loại nào, nồng độ tương đối là bao nhiêu,… những vấn đề này thường có trong kế hoạch đầu tư được phê duyệt của KCN. Dựa trên những đánh giá đó đơn vị tư vấn sẽ đưa ra giải pháp để đáp ứng được những yêu cầu đó với chi phí thấp nhất và hiệu quả nhất.

Các biện pháp xử lý đất bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

Các nhà khoa học môi trường thế giới đã cảnh báo rằng: cùng với ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí thì ô nhiễm đất đai cũng là vấn đề đáng báo động hiện nay, đặc biệt trong việc sử dụng nông dược và phân hoá học. Ô nhiễm đất không những ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp và chất lượng nông sản, mà còn thông qua lương thực, rau quả… ảnh hưởng gián tiếp tới sức khoẻ con người và động vật.

Xử lý ô nhiễm không khí bằng vật liệu nano TiO2

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Viện Công nghệ môi trường và Viện Vật lý ứng dụng thiết bị khoa học đã phối hợp nghiên cứu thành công việc dùng vật liệu nano TiO2 để xử lý ô nhiễm không khí. Việc ứng dụng hiệu ứng quang xúc tác của nano TiO2 để phân hủy các chất ô nhiễm trong không khí được coi là giải pháp quan trọng giúp làm sạch môi trường. Phương pháp này có ưu điểm hơn so với phương pháp lọc bằng chất hấp phụ truyền thống; chi phí đầu tư và vận hành thấp (chỉ cần ánh…

Các công nghệ xử lý rác thải y tế

Ngày nay có nhiều cách thức xử lý rác thải rắn trong bệnh viện. Việc lựa chọn đúng cách thức xử lý rác đem lại nhiều lợi ích cho bệnh viện, giúp xử lý hiệu quả rác thải theo cách tiết kiệm nhất. Công nghệ xử lý rác thải y tế có thể được khái quát thành năm nhóm chính sau: (1) Công nghệ lò đốt; (2) Xử lý bằng nồi hấp; (3) Tiệt trùng bằng hóa chất; (4) Công nghệ lò vi sóng; và (5) Công nghệ sinh học. Mục đích của việc xử lý rác thải y tế…

Hotline: 0966.873.866

Contact Me on Zalo