Chuyên mục: Xử lý nước thải

Xử lý nước thải khu đô thị – Kèm theo Trung tâm thương mại

Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị (kèm theo trung tâm thương mại) là một loại hình nước thải khá đặc biệt. Nước thải được tiếp nhận bởi hai nguồn chính là nước thải khu đô thị có lưu lượng lớn và nồng độ COD và BOD thấp Nitơ và Amoni trung bình và nước thải từ trung tâm thương mại lưu lượng lớn và nồng độ COD, BOD, N tổng, NH3, SS, TSS cao, ngoài ra nước thải trung tâm thương mại có kèm theo dịch vụ ăn uống thì hàm lượng dầu mỡ rất cao.

Xử lý nước thải Khu Công Nghiệp (KCN)

Giải pháp về xử lý nước thải Khu công nghiệp đầu tiên cần tính đến lưu lượng hàm lượng nước thải trong KCN xem lưu lượng đáp ứng tối đa của khu CN là bao nhiêu, trong KCN thu hút đầu tư những ngành gì và có thể xả ra những chất thải loại nào, nồng độ tương đối là bao nhiêu,… những vấn đề này thường có trong kế hoạch đầu tư được phê duyệt của KCN. Dựa trên những đánh giá đó đơn vị tư vấn sẽ đưa ra giải pháp để đáp ứng được những yêu cầu đó với chi phí thấp nhất và hiệu quả nhất.

Phương pháp quang xúc tác trong xử lý nước thải

Quá trình quang xúc tác là quá trình kích thích các phản ứng quang hóa bằng chất xúc tác, dựa trên nguyên tắc chất xúc tác Cat nhận năng lượng ánh sáng sẽ chuyển sang dạng hoạt hóa * Cat, sau đó * Cat sẽ chuyển năng lượng sang cho chất thải và chất thải sẽ bị biến đổi sang dạng mong muốn. Quá trình có thể tóm tắt như sau:           Một số chất bán dẫn được sử dụng làm chất quang xúc tác trong đó zinc oxide ZnO, titanium dioxide TiO2, zinc titanate Zn2TiO2, cát biển, CdS là…

Phương pháp kết tủa trong xử lý nước thải

Cơ chế của quá trình này là việc thêm vào nước thải các hóa chất để làm kết tủa các chất hòa tan trong nước thải hoặc chất rắn lơ lửng sau đó loại bỏ chúng thông qua quá trình lắng cặn.  Trước đây người ta thường dùng quá trình này để khử bớt chất rắn lơ lửng, sau đó là BOD của nước thải khi có sự biến động lớn về SS, BOD của nước thải cần xử lý theo mùa vụ sản xuất; khi nước thải cần phải đạt đến một giá trị BOD, SS nào đó trước…

Phương pháp hấp phụ trong xử lý nước thải

Quá trình hấp phụ là quá trình tập hợp các chất hòa tan trong dung dịch lên bề mặt chung của chất lỏng và khí, hai chất lỏng hoặc giữa chất lỏng và chất rắn thích hợp. Trong giáo trình này chúng ta chỉ đề cập đến quá trình hấp phụ xảy ra trên bề mặt chung của chất lỏng và chất rắn. Xử lý bằng bột than hoạt tính: bột than hoạt tính và nước thải (thường là nước thải sau xử lý sinh học) được cho vào một bể tiếp xúc, sau một thời gian nhất định bột…

Hotline: 0966.873.866

Contact Me on Zalo