Chuyên mục: Xử lý chất thải rắn

Các biện pháp xử lý đất bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

Các nhà khoa học môi trường thế giới đã cảnh báo rằng: cùng với ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí thì ô nhiễm đất đai cũng là vấn đề đáng báo động hiện nay, đặc biệt trong việc sử dụng nông dược và phân hoá học. Ô nhiễm đất không những ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp và chất lượng nông sản, mà còn thông qua lương thực, rau quả… ảnh hưởng gián tiếp tới sức khoẻ con người và động vật.

Các công nghệ xử lý rác thải y tế

Ngày nay có nhiều cách thức xử lý rác thải rắn trong bệnh viện. Việc lựa chọn đúng cách thức xử lý rác đem lại nhiều lợi ích cho bệnh viện, giúp xử lý hiệu quả rác thải theo cách tiết kiệm nhất. Công nghệ xử lý rác thải y tế có thể được khái quát thành năm nhóm chính sau: (1) Công nghệ lò đốt; (2) Xử lý bằng nồi hấp; (3) Tiệt trùng bằng hóa chất; (4) Công nghệ lò vi sóng; và (5) Công nghệ sinh học. Mục đích của việc xử lý rác thải y tế…

Công nghệ xử lý Chất thải nguy hại (phần 1)

Xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp vật lý nhằm tách chất nguy hại ra khỏi chất thải bằng các phương pháp tách pha. >> Công nghệ xử lý Chất thải nguy hại (Phần 2)   Xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp hoá học nhằm thay đổi tính chất hoá học của chất thải để chuyển nó về dạng không nguy hại.– Lọc. Lọc là phương pháp tách hạt rắn từ dòng lưu chất (khí, lỏng hay kem nhão…) khi đi qua môi trường xốp (vật liệu lọc). Các hạt rắn được giữ lại ở…

Công nghệ xử lý Chất thải nguy hại (Phần 2)

Ở phần trên chúng ta giới thiệu phương pháp xử lý chất thải bằng phương pháp hóa học, phương pháp vật lý, phương pháp đốt và nhiệt phân, ở phần này giới thiệu tiếp một số phương pháp xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp sinh học và chôn lấp an toàn >> Công nghệ xử lý Chất thải nguy hại (phần 1)   Các phương pháp sinh học Chất thải nguy hại cũng có thể xử lý bằng phươg pháp sinh học ở điều kiện hiếu khí và yếm khí như chất thải thông thường. Tuy nhiên,…

Quản lý và xử lý chất thải rắn (phần 1)

Chất thải rắn được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn được thải bỏ khi không còn hữu dụng hay không muốn dùng nữa. Chương I KHÁI NIỆM VỀ CHẤT THẢI RẮN 1.1 Định nghĩa Chất thải rắn được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn được thải bỏ khi không còn hữu dụng hay không muốn dùng nữa. Thuật ngữ chất thải rắn được sử…

Hotline: 0966.873.866

Contact Me on Zalo