Chuyên mục: Nước thải chăn nuôi

Tư vấn thiết kế hệ thống Biogas và hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi chuyên nghiệp

Công ty Vinaxanh tư vấn thiết kế các hệ thống Biogas và hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi một cách chuyên nghiệp; hồ sơ bản vẽ thiết kế chi tiết đến những con ốc vít; đảm bảo chủ đầu tư nhìn vào bản vẽ có thể đọc được khối lượng công việc và mừng tượng được hệ thống xử lý của mình trong tương lai như thế nào, ngoài việc đó chủ đầu tư cũng đoán biết được giá trị kinh tế mình bỏ ra có tương xứng với công việc mà nhà thầu mang lại hay không?

Xây dựng hệ thống Biogas và xử lý nước thải chăn nuôi

Năm 2019 Công ty Vinaxanh đã thực hiện dự án xây dựng hệ thống biogas và xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi – tại Công ty TNHH Greenlife Agriculture (Thái Nguyên) – Phổ Yên – Thái Nguyên. Hệ thống đã đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2019 cho tới nay, hệ thống vẫn hoạt động tốt và được Sở tài nguyên môi trương cùng các cơ quan chức năng đánh giá rất tốt.
Hệ thống xử lý nước thải tại công ty Greenlife hiện tại là hệ 1 trong 2 hệ thống duy nhất đạt các chỉ tiêu về môi trường tại tỉnh Thái Nguyên.

Xử lý nước thải chăn nuôi Heo – Lương Sơn Hòa Bình

Cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, hiện nay có rất nhiều các tập đoàn, công ty, hộ kinh doanh đầu tư trang trại chăn nuôi heo; cùng theo nó là hệ thống biogas và hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi cũng phải xây dựng để đảm bảo môi trường cũng như dảm bảo chất lượng sản phẩm sạch đầu ra. Cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, hiện nay có rất nhiều các tập đoàn, công ty, hộ kinh doanh đầu tư trang trại chăn nuôi heo; cùng theo nó là hệ thống biogas và hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi cũng phải xây dựng để đảm bảo môi trường cũng như dảm bảo chất lượng sản phẩm sạch đầu ra. Cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, hiện nay có rất nhiều các tập đoàn, công ty, hộ kinh doanh đầu tư trang trại chăn nuôi heo; cùng theo nó là hệ thống biogas và hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi cũng phải xây dựng để đảm bảo môi trường cũng như dảm bảo chất lượng sản phẩm sạch đầu ra. Cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, hiện nay có rất nhiều các tập đoàn, công ty, hộ kinh doanh đầu tư trang trại chăn nuôi heo; cùng theo nó là hệ thống biogas và hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi cũng phải xây dựng để đảm bảo môi trường cũng như dảm bảo chất lượng sản phẩm sạch đầu ra.

Hotline: 0966.873.866

Contact Me on Zalo